Verksamhet och Pedagogik
KUL akademi erbjuder kurser i era lokaler, uppdragsutbildningar och privatundervisning (enskilt eller i små grupper).

KUL akademin ansvarar för att samtliga kursledare får en intern ledarutbildning, hjälp med planering, material, lokaler och mycket annat. Kursledarna är ämneskunniga, några har vana att undervisa barn och vuxna med särskilda behov. Alla vill undervisa. Deras pedagogiska förmåga, engagemang och deras kunskaper som sprider sig till era barn och ungdomar som ringar på vattnet, är avgörande för ett lustfyllt lärande!

KUL akademin ser individen, och se till att var och en utvecklas i sin egen takt.

KUL akademin är en mötesplats där alla bidrar, detta skapar en förståelse för sin omvärld, och är grunden till integration och respekt för varandra. Tryggare medborgare med självinsikt, och ett större sociala nätverk.

KUL akademi är en trampolin och upplyser människor om de möjligheter och den kraft de har att själva ansvara för sina liv om de bara vågar. Frihet under ansvar.

KUL akademi förmedlar kunskaper men det är människornas värderingar som är en tillgång i ett demokratiskt samhälle, överallt på vår planet.

Oavsett ämne och form ska all undervisning kännetecknas av att:

  • den är utan krav på förkunskaper
  • den är frivillig för deltagarna
  • grupperna är på max 12 personer så att alla syns och får hjälp, stöd och uppmuntran.
  • deltagarna har inflytande över innehåll och upplägg genom kursutvärderingen i slutet av kursen
  • kursen leder till ett lärande vars syfte är att utforska sin omvärld, utan betyg och bedömning vid kursslut, men genom att prova på, öva, utvidga och ifrågasätta sina tidigare kunskaper, väcka mod, lust och självinsikt.


Konstskola - akvarell, teckning- och modellkroki kurs för vuxna och barn
Pedagogiken från Konstakademin i Paris eller hämtad ur flera böcker och kunskaper t ex Elisabet Skoglund ”Lusten att skapa”, Walter Gropius ”The scope of total architecture” grundaren av Bauhaus skolan i Tyskland, Philippe Wallon Anna Cambier Dominique Engelhart ” Le dessin de l’enfant”, Bruno Bettelheim ”Psychanalyse des contes de fées” ”Dialogues avec les mères”, Reggio Emilia, och många andra.

Franska 
Pedagogiken är hämtad ur många bilderböcker, sagor och texter, och några andra såsom Bescherelleböckerna. Målen är att personen lyssnar på franska, hör sin egen röst på franska och blir bekväm med det, talar till andra barn och vuxna på franska, för att så småningom även skriva på franska. Vi målar kring texterna. Pedagogen talar hela tiden på franska.
Konversationskurs för nybörjare och turister, fördjupningskurs med t ex högläsning av poesi eller teaterpjäs.
Uppdragsutbildningar (företag och myndigheter) specialsydda.

Omtänksamma och uppmuntrande!
Du som deltagare kan få uppleva ett friare sätt att lära dig saker på KUL akademi! Du blir sedd, får uppmuntran, och lär dig mycket. Du träffar nya kamrater, lär dig nya sätt att se på världen, lär dig att övervinna svårigheter, det är kul att lära sig!
Ta chansen att träffa våra omtänksamma och uppmuntrande kursledare - anmäl dig redan idag!