Byggtekniska ämnen och projektering
Högskolenivå och universitet
Även företagskurser
Kurser: byggteknik, byggprocess, byggproduktion, ROT, ledarskap, CAD, ritningsläsning, projekteringsmetodik, projektledning, miljö och avfall inom bygg, projektekonomi, jämställdhet och mångfald inom bygg, kulturmärkta byggnader, vård- och underhållsplanering 

Franska
För fransktalande barn i vår ateljé varje lördag enl schema på Facebook.
För vuxna enl era speciella önskemål.

Konstskola akvarell och teckning, och/eller crêpes middag
För speciella tillfällen: målarskola för barn till akvarellmålning för vuxna
Även företagskurser 
Kurser: akvarell, teckning med kol, rödkrita och oljepasteller. Pedagogiken från Konstakademin i Paris


Med vänlig hälsning,
Benedicte Wåhlin