Byggtekniska ämnen och projektering
Högskolenivå och universitet
Även företagskurser
Kurser: byggteknik, byggprocess, byggproduktion, ROT, ledarskap, CAD, ritningsläsning, projekteringsmetodik, projektledning, miljöfrågor inom bygg, projektekonomi, jämställdhet och mångfald inom bygg, kulturmärkta byggnader, vård- och underhållsplanering 

Franska
För vuxna enl era speciella önskemål

Konstskola akvarell och teckning, och/eller crêpes middag
Företagskurser: akvarell, teckning med kol, rödkrita och oljepasteller. Pedagogiken från Konstakademin i Paris