Byggtekniska ämnen och projektering
på högskolenivå och universitet t ex KTH, SLU, SU, STI, Nackademin, Hermods, KYH m fl
Även företagskurser

Kurser: byggteknik, byggprocess, byggproduktion, ROT, ledarskap, CAD, ritningsläsning, projekteringsmetodik, projektledning, miljö och avfall inom bygg, projektekonomi, jämställdhet och mångfald inom bygg, kulturmärkta byggnader, vård- och underhållsplanering

För att komma i kontakt med oss ring gärna eller smsa 070- 649 13 48 eller mejla benedicte@wak.se