Byggprojektering
Vill du renovera ditt badrum, ditt kök, bygga om, bygga till? eller bygga nytt?

Ritningar: är det en lägenhet, ett hus eller ett fritidshus? Vi hjälper er med bygglov- och byggritningar.

KUL arkitektur är ett kunskapsföretag med en klar inriktning mot husbyggnad, nyproduktion såväl som ombyggnad. Vid behov använder vi vårt bredda nätverk av byggare, kontrollansvariga, kalkylatorer, ingenjörer som verkar för en miljöriktig projektering.
Vi arbetar mycket med tillgänglighetsanpassning av bostäder, men även hyresgästanpassning och stadsplanering.

För att komma i kontakt med oss ring gärna eller smsa 070- 649 13 48

Det är kul att bygga!

Fotograf: Peter H för SE360 (bild något beskuren)