Stockholm KUL akademin AB grundades 2014

För att komma i kontakt med mig skicka ett sms till 070- 649 13 48 eller mejla: benedicte@wak.se

Företagsnamn: Stockholm KUL akademi AB
                                      KUL arkitektur
                               
KUL akademi är en kursverksamhet med tre inriktningar:
Byggtekniska kurser och projektering på högskolenivå och universitet t ex KTH, SLU, SU, STI, Hermods, KYH m fl
Även företagskurser.

KUL arkitektur är en konsultverksamhet inom arkitektur och byggprojektering:  
Ritningar, projektering av bygglov- och bygghandlingar, våra kunder är företag, bostadsrättsföreningar, och privat personer.
Även rådgivning, skisser, design av kök, badrum, lägenheter, fritidshus, villor, under byggskedet har vi möjlighet att erbjuda vårt kontaktnät.

Vi erbjuder akvarellkurser och franska konversationskurser till företagskunder.

Organisationsnummer: 556984-4987
Vår ekonomi sköts av redovisningskonsult och revisor

Fakturaadress: B. Stigsdotters väg 111, 12133 Enn